Hiến máu tình nguyện mùa Covid-19

Do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã khiến nguồn máu dự trữ tại bệnh viện giảm dần, ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bệnh nhân t...

Chi tiết