Thông báoTin tức Bệnh Viện

Bảng giá đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần thơ, áp dụng từ ngày 01/01/2021

Vui lòng bấm vào link đính kèm: Bang_gia_2021

 

Bình luận