Hiến máu tình nguyện mùa Covid-19

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Cần Thơ Tổ chức vui Tết Trung thu năm 2020

Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ họp mặt kỷ niệm ngày phụ nữ Việt nam năm 2020

Hội nghị khoa học báo cáo chuyên đề bệnh lý huyết học và tổng kết truyền máu khu vực ĐBSCL năm 2020

Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh