Yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm các mặt hàng hóa chất tại bệnh viện

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên y tế tại bệnh viện

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng vật tư y tế tại bệnh viện

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng hóa chất xét nghiệm tại Bệnh viện

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng hóa chất, vật tư tại Bệnh viện