Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 01: Cung cấp văn phòng phẩm (mặt hàng có tính chất đặc thù)

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng hóa chất xét nghiệm tại Bệnh viện

Hội nghị khoa học báo cáo chuyên đề bệnh lý huyết học và tổng kết truyền máu khu vực ĐBSCL năm 2020

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng hóa chất tại Bệnh viện

Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ tổng kết Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016-2020

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp vật tư y tế