Yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm các mặt hàng vật tư y tế tại bệnh viện

Phong trào phát động hiến máu tình nguyện để hạn chế thiếu máu do ảnh hưởng dịch cúm

Quyết định về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch Lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 9: Mua sắm bàn làm việc tại Bệnh viện

Quyết định về việc chỉ định đơn vị sửa chữa, cải tạo cổng vào Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ

Thông báo mời chào giá mua sắm hàng hóa, sửa chữa trang thiết bị, thuê dịch vụ phục vụ yêu cầu chuyên môn tại bệnh viện

Thông báo mời báo giá