Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp hóa chất

DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Thông báo mời báo giá mua bảo hiểm xe chuyên dùng

Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp hóa chất, vật tư y tế

Tin tức

KHOA XÉT NGHIỆM

Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Anh Tử Phụ trách kỹ thuật viên trưởng: CNXN. Nguyễn Nhựt Quang Tổng số nhân sự: 11 (01 BSCKI, 09 Cử nhân xét nghiệm, 01 Cao đẳng xét nghiệm). Các hoạt động tiêu biểu: Thực hiện các nhiệm vụ chung theo Quy chế bệnh viện năm 1997. Ngoài các xét nghiệm cơ bản huyết học, sinh hóa, đông máu, miễn dịch chúng tôi còn thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm chuyê...

Bình luận

    Lượt truy cập

    • 72473Tổng lượt truy cập:
    • 63Truy cập hôm nay:
    • 0Đang online: