Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng hóa chất tại bệnh viện

=> Đính kèm danh mục hàng hóa và bảng báo giá: 51-Dinhkem381

Bình luận