KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Phó Trưởng khoa: CNXN. Bùi Thị Thu Xuân Phụ trách điều dưỡng trưởng: CNĐD. Nguyễn Thị Thúy Ái Tổng số nhân sự: 05 người ( 01 Bác sĩ,  02 Đại...

Chi tiết