PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Trưởng phòng: CNĐD. Trương Thị Thùy Dung Phó phòng: CNQTKD. Lê Thị Mai Liên Tổng số nhân sự: 07 người ( 05 Cử nhân điều dưỡng, 01 Cử nhân qu...

Chi tiết