PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Trưởng phòng: CNĐD. Trương Thị Thùy Dung Phó Trưởng phòng: CNQTKD. Lê Thị Mai Liên Tổng số nhân sự: 03 người ( 02 Cử nhân điều dưỡng, 01 CN ...

Chi tiết