KHOA ĐIỀU TRỊ

Phó Trưởng khoa: BSCKI. Cao Hùng Minh Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Trương Thị Thùy Dung Tổng số nhân sự: 42 (20 Bác

Chi tiết