KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Phó Trưởng khoa: CNXN. Bùi Thị Thu Xuân Phụ trách điều dưỡng trưởng: CNĐD. Nguyễn Thị Thúy Ái Tổng số nhân sự: 05 người ( 01 Bác sĩ,  02 Đại...

Chi tiết

KHOA KHÁM BỆNH

Phó Trưởng Khoa (Phụ trách điều hành): BSCKI. Lê Thị Như Ái Phụ trách điều dưỡng khoa: CĐĐD. Công Hoàng Ngân Tổng số nhân sự: 07 (01 Bác sĩ ...

Chi tiết

KHOA ĐIỀU TRỊ

Phó Trưởng khoa: BSCKI. Cao Hùng Minh Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Thạch Trị Tổng số nhân sự: 42 (20 Bác sĩ, 22 Điều dưỡng) Các hoạt động tiê...

Chi tiết

KHOA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Phụ trách điều hành: BS. Nguyễn Xuân Khôi Phụ trách kỹ thuật viên trưởng: ĐD. Lê Thị Thanh Thảo Tổng số nhân sự: 24 ( 01 Bác sĩ, 03 Cử nhân ...

Chi tiết

KHOA XÉT NGHIỆM

Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Anh Tử Phụ trách kỹ thuật viên trưởng: CNXN. Nguyễn Nhựt Quang Tổng số nhân sự: 11 (01 BSCKI, 09 Cử nhân xét nghi...

Chi tiết

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Trưởng phòng: CNĐD. Trương Thị Thùy Dung Phó phòng: CNQTKD. Lê Thị Mai Liên Tổng số nhân sự: 07 người ( 05 Cử nhân điều dưỡng, 01 Cử nhân qu...

Chi tiết

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phó Trưởng phòng: CNKT. Nguyễn Thanh Tuyến Tổng số nhân sự: 11 người (Cử nhân kế toán: 06, Cao đẳng 01, Trung cấp kế toán: 04 ). Các hoạt độ...

Chi tiết

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng: Ông. Từ Minh Tổng số nhân sự: 6 ( 03 Bác sĩ, 01 CNQTKD, 02 CNTT). Các hoạt động tiêu biểu: Thực hiện...

Chi tiết