KHOA KHÁM BỆNH

Trưởng Khoa: BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Tổng số nhân sự: 03 (01 BSCKI, 02 Cao đẳng điều dưỡng). Các hoạt độn

Chi tiết

KHOA ĐIỀU TRỊ

Phó Trưởng khoa: BSCKI. Cao Hùng Minh Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Trương Thị Thùy Dung Tổng số nhân sự: 42 (20 Bác

Chi tiết

KHOA XÉT NGHIỆM

Phó Trưởng khoa, Phụ trách điều hành: BSCKI. Nguyễn Anh Tử Phụ trách kỹ thuật viên trưởng: CNXN. Nguyễn Nhựt Quang

Chi tiết

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Tổng số nhân sự: 02 người ( 02 Cử nhân điều dưỡng) Các hoạt động tiêu biểu: Thực hiện các nhiệm vụ ch

Chi tiết