Khoa Dược - Chẩn Đoán Hình Ảnh

KHOA DƯỢC – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

  • Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa: DS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
  • Tổng số nhân sự: 12 ( 08 Dược sĩ đại học, 03 Cao đẳng dược, 01 Kỹ thuật viên X-quang).

Các hoạt động tiêu biểu:

  • Thực hiện các nhiệm vụ chung theo Quy chế bệnh viện năm 1997.
  • Quản lý, theo dõi việc nhập, cấp phát thuốc, hóa chất, VTYT cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có nhu cầu.
  • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
  • Thông tin liên hệ: khoaduoc.hhct@gmail.com

Bình luận