KHOA XÉT NGHIỆM

Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Anh Tử Phụ trách kỹ thuật viên trưởng: CNXN. Nguyễn Nhựt Quang Tổng số nhân sự: 11 (01 BSCKI, 09 Cử nhân xét nghi...

Chi tiết