KHOA XÉT NGHIỆM

Phó Trưởng khoa, Phụ trách điều hành: BSCKI. Nguyễn Anh Tử Phụ trách kỹ thuật viên trưởng: CNXN. Nguyễn Nhựt Quang

Chi tiết