KHOA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Phụ trách điều hành: BS. Nguyễn Xuân Khôi Phụ trách kỹ thuật viên trưởng: ĐD. Lê Thị Thanh Thảo Tổng số nhân sự: 24 ( 01 Bác sĩ, 03 Cử nhân ...

Chi tiết