Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

  • Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng: BSCKI. Trương Trọng Lễ.
  • Phó Trưởng phòng: CNQTKD. Từ Minh
  • Tổng số nhân sự: 6 ( 02 Bác sĩ, 01 CNQTKD, 02 CNTT, 01 Dược sĩ).

Các hoạt động tiêu biểu:

  • Thực hiện các nhiệm vụ chung theo Quy chế bệnh viện năm 1997.
  • Thực hiện công tác chất lượng bệnh viện, Đề án bệnh viện vệ tinh, công tác BHYT.
  • Liên hệ: kehoach.hhct@gmail.com

Bình luận