Tin hiến máuTin tứcVì người bệnh

Còn dự trữ 3.000 đơn vị máu

Ngày 17-2, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ thống kê từ ngày 10 đến ngày 16-2 (29 Tết đến mùng 5 Tết), bệnh viện đã cấp phát 879 đơn vị chế phẩm máu cấp cho các bệnh viện cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Hiện bệnh viện còn dự trữ 3.000 đơn vị máu.

Đặc biệt, trong những ngày Tết, bệnh viện huy động 101 người đến bệnh viện để hiến tiểu cầu gạn tách (tiểu cầu máy) cứu chữa người bệnh cấp cứu. Trong các chế phẩm máu, tiểu cầu chỉ dự trữ 5 ngày nên trong những ngày Tết khi bệnh nhân cần tiểu cầu, bệnh viện huy động ngân hàng máu sống hiến tiểu cầu điều trị cho bệnh nhân.

Ngày 19-2 (mùng 8 Tết), bệnh viện bắt đầu đi tiếp nhận máu ở cộng đồng.

Bình luận