Còn dự trữ 3.000 đơn vị máu

Ngày 17-2, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ thống kê từ ngày 10 đến ngày 16-2 (29 Tết đến mùng 5 Tết), bệnh viện đã cấp phát 879 đ...

Chi tiết