Thông báo

Thông báo yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2024

Thông báo yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2024 => Đính kèm: 35-TB386

Bình luận