TIN KHẨN

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 rất phức tạp, Bệnh viện thực hiện nghiêm túc về công tác phòng, chống dịch chặt chẽ hơn: Kiểm soát nhiệt độ, khai...

Chi tiết