Thông báo

Thông báo mời chào giá mua sắm hàng hóa, sửa chữa trang thiết bị phục vụ yêu cầu chuyên môn tại bệnh viện

=> Đính kèm Danh mục hàng hóa và Bảng báo giá: 43-Dinhkem854

Bình luận