Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm hàng hóa, sửa chữa trang thiết bị phục vụ yêu cầu chuyên môn tại Bệnh viện

Đính kèm danh mục hàng hóa: 8- Dinhkem61

Bình luận