Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng thuốc tại Bệnh viện

=> Đính kèm danh mục hàng hóa và bảng báo giá: 31-Dinhkem238

Bình luận