Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng hóa chất, vật tư tại bệnh viện

=> Đính kèm danh mục hóa chất và bảng báo giá: 57-Dinhkem431

Bình luận