Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng hàng hóa tại Bệnh viện

=> Đính kèm danh mục hàng hóa và bảng báo giá: 65-Dinhkem537

Bình luận