Tin tức Bệnh Viện

Hội thảo khoa học trực tuyến “ Hướng dẫn tiếp cận toàn diện trong chẩn đoán và quản lý bệnh nhân hemophilia”

Nhằm cập nhật các thông tin khoa học và các thông tin mới trong chẩn đoán và quản lý bệnh nhân Hemophilia. Ngày 24/11/2021, tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội thảo khoa học trực tuyến “Hướng dẫn tiếp cận toàn diện trong chẩn đoán và quản lý bệnh nhân Hemophilia” với sự tài trợ của Công ty Takeda Pharmaceuticals (Asia Pacific) Pte. Ltd.

Ảnh: Hội thảo khoa học trực tuyến

Tại chương trình, BSCKII. Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ cũng mong muốn với phần trình bày thực tế điều trị, quản lý bệnh nhân Hemophilia tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ có cơ hội học hỏi, cập nhật những tiến bộ trong điều trị, chăm sóc và quản lý bệnh nhân Hemophilia ngày càng tốt hơn.

BSCKII. Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học – Truyền máu

thành phố Cần Thơ – Chủ tọa hội thảo.

Chương trình hội thảo khoa học trực tuyến nhằm cập nhật kiến thức và trao đổi chuyên môn trong công tác chẩn đoán và quản lý bệnh nhân Hemophilia được tổ chức với 3 nội dung chính:

  • Hướng tiếp cận toàn diện trong chẩn đoán và quản lý bệnh nhân Hemophilia – BSCKII. Võ Hữu Tín, Khoa Huyết học lâm sàng – Bệnh viện Chợ Rẫy.
  • Thực tế điều trị Hemophilia tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ – BSCKI. Danh Chường, Trưởng khoa Điều trị – Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ.
  • Vai trò của ứng dụng nhật ký điện tử trong quản lý Hemophilia – BSCKI. Nguyễn Văn Nghi, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

 

Bình luận