Thông báo

Yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế tại bệnh viện

Yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế tại bệnh viện => Đính kèm: 108-Yeucaubaogia

Bình luận