Chưa được phân loạiThông báo

Thư mời dự lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính và Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật

=> Thư mời Gói số 1: Thumoi Goiso 1

=> Thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói số 1Goiso1

=> Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói số 1: QĐ_Goi1

=> Thư mời Gói số 2: Thumoi Goiso 2

=> Thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói số 2Goiso2

=> Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói số 2: QĐ_Goi2

 

Bình luận