Thông báo

Thông báo mời chào giá về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ yêu cầu chuyên môn tại bệnh viện

Thông báo mời chào giá về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ yêu cầu chuyên môn tại bệnh viện  => Đính kèm: 109_TB-1237

Bình luận