Thông báo

Thông báo mời chào giá về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ yêu cầu chuyên môn tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ

Thông báo mời chào giá về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ yêu cầu chuyên môn tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ => Đính kèm: 8-TB147

Bình luận