Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế theo hình thức chào hàng cạnh tranh năm 2023

=> Đính kèm danh mục hàng hóa: 46-Dinhkem348

Bình luận