Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế theo hình thức chào hàng cạnh tranh năm 2023

=> Đính kèm danh mục hàng hóa và bảng báo giá: 59-Dinhkem436

Bình luận