Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng vật tư y tế tại bệnh viện

=> Đính kèm danh mục hàng hóa và bảng báo giá:  26-Dinhkem152

Bình luận