Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng vật tư tại Bệnh viện

=> Đính kèm danh mục hàng hóa và bảng báo giá: 5-Dinhkem36

Bình luận