Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng hóa chất tại bệnh viện

=> Đính kèm danh mục hàng hóa và bảng báo giá: 42- Dinhkem229

Bình luận