Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng để phục vụ công tác xét nghiệm và điều trị tại Bệnh viện

=> Đính kèm Danh mục hàng hóa và Bảng báo giá: 33-Dinhkem780

Bình luận