Thông báo

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 => Đính kèm: 111-TB_1308

Bình luận