Thông báo

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp Bình ắc quy cho Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP. Cần Thơ

Quyết định về việc chỉ định đơn vị cung cấp Bình ắc quy cho Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP. Cần Thơ số 374/QĐ-HHTM: 76- QD_374

Bình luận