Thông báo

Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ.

Đính kèm phụ lục bảng giá

Phu luc bang gia

Bình luận