Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng thuốc tại bệnh viện

=> Đính kèm danh mục hàng hóa và bảng báo giá: 25-Dinhkem146

Bình luận