Thông báo

Thông báo mời báo giá mua sắm các mặt hàng hóa chất, vật tư tại bệnh viện

=> Đính kèm danh mục hàng hóa và bảng báo giá: 41-Dinhkem320

Bình luận