HH - Truyền Máu

Lịch khám bệnh từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/3/2023

Thời gian

Sáng: 7:00 – 11:00

Chiều: 13:00 – 17:00

 

Phòng khám số 01

 

Phòng khám số 02

 

Ghi chú

Thứ 2 BSCKI. Trần Ngọc Châu

CNĐD. Trần Thị Yến Nhi

BSCKI. Lê Thị Như Ái

CNĐD. Nguyễn Thị Ny

Thứ 3 ThS. BS. Phạm Văn Nghĩa

CNĐD. Trần Thị Yến Nhi

BSCKI. Lê Thị Như Ái

CĐĐD. Công Hoàng Ngân

Thứ 4 BSCKI. Cao Hùng Minh

CNĐD. Trần Thị Yến Nhi

BSCKI. Lê Thị Như Ái

CNĐD. Nguyễn Thị Ny

Thứ 5 BSCKI. Trương Trọng Lễ

CNĐD. Trần Thị Yến Nhi

BSCKI. Lê Thị Như Ái

CĐĐD. Công Hoàng Ngân

Thứ 6 BSCKI. Trần Ngọc Châu

CNĐD. Trần Thị Yến Nhi

BSCKI. Lê Thị Như Ái

CNĐD. Nguyễn Thị Ny

Thứ 7 Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ

Bình luận